79
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Partner
Prywatny
Podmiot
Publiczny
Bank
Wkład własny –
dzierżawa nieruchomości
Projektowanie i budowa,
eksploatacja
Czynsz dzierżawny
Obiekt sportowo-rekreacyjny
Kredyt
Raty
Umowa o PPP
Wynagrodzenie
Schemat 6. PPP z wykorzystaniem dzierżawy
Źródło: Opracowanie własne
Partner
Prywatny
Podmiot
Publiczny
Wkład własny –
nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości
Projektowanie i budowa,
eksploatacja
Obiekt sportowo-rekreacyjny
Kredyt
Raty
Umowa o PPP
Wynagrodzenie
Bank
Schemat 7. PPP z wykorzystaniem użytkowania
Źródło: Opracowanie własne