42
Poradnik PPP
ZAANGAŻOWANIE PARTNERA PRYWATNEGO
RYZYKO PODMIOTU PUBLICZNEGO
PZP– zaprojektuj
i wybuduj
O&M – zarządzaj
i utrzymuj
BF – wybuduj
i sfinansuj
BFM – wybuduj,
sfinansuj i utrzymuj
DBO – zaprojektuj,
wybuduj i zarządzaj
DBFM – zaprojektuj,
wybuduj, sfinansuj
i utrzymuj
DBFO – zaprojektuj,
wybuduj, sfinansuj
i zarządzaj
KONCESJE
PRYWATYZACJA
PRYWATNE
PPP
PUBLICZNE
Schemat 1. Modele realizacji przedsięwzięć na świecie
Źródło: Opracowanie własne
Dodatkowo należy odpowiedzieć na następujące pytania:
Jakie są cele podmiotu publicznego: jakie problemy chcemy rozwiązać, jakie potrzeby
zaspokoić;
Jaki jest charakter inwestycji – czy wyłącznie publiczny, publiczny z elementami ko-
mercji – świadczeniem odpłatnych usług, publiczny z możliwością ulokowania obiektu
komercyjnego w otoczeniu dzięki czemu uzyskiwane są efekty synergii, etc.;
Jaka jest skala projektu (nakłady, przychody, koszty), od czego zależy;
Kto jest/ma być odbiorcą usług;
Jakie jest zapotrzebowanie, popyt na usługi, jaki jest ten popyt i od czego zależy;
Jaki jest potencjał komercjalizacji usług, otoczenie, warunki (np. MPZP);
Czy podmiot publiczny jest zainteresowany zachowaniem zarządzania funkcjami
publicznymi;
Czy partner prywatny może być zainteresowany przejęciem zarządzania usługami
publicznymi;