Autorzy: Agata Kozłowska i Kacper Kozłowski, Investment Support
Koncepcja: Przemysław Chwała i Mirosław Paluchowski, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Projekt graficzny i skład:
© Copyright: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, 2012
Wydawca:
Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Publikacja została przygotowana w ramach projektu
PPP nowe perspektywy – stworzenie
międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013
Strona internetowa projektu: